TVÁ CESTA KE SPOKO ŽIVOTU​

Čemu se věnujeme?

DESTIGMATIZUJEME

Řešíme stigmatizování lidí s duševním onemocněním.

VZDĚLÁVÁME

Vzděláváme o duševním zdraví
a duševních onemocnění.

POMÁHÁME

Provádíme primární prevenci duševních onemocnění.

0
Počet fanoušků
0
Uspořádaných workshopů
0
Edukovaných lidí

Máte něco na srdci?

Nebojíme se mluvit o tom, o čem se ve společnosti nemluví.