Psycho Edukace

Úzkostné poruchy

Dříve nazývané jako neurózy, patří mezi velmi duševní onemocnění, pro která je charakteristická přítomnost nadměrného, nepříjemného a opakujícího se pocitu úzkosti. Narozdíl od psychóz zde nedochází k hrubému narušení osobnosti a poruše vnímání reality.

Poruchy příjmu potravy

PPP patří mezi nejčastější a ve svých důsledcích a dlouhodobém průběhu i nejzávažnější onemocnění dospívajících děvčat a mladých žen. Tato problematika se samozřejmě týká všech věkových kategorií a obou pohlaví.