Kontakty na pomoc

LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI

Kontakt: 116 111

Provoz: nonstop, zdarma pro děti do 26 let

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

Kontakt: 241 484 149

Provoz: nonstop, zdarma

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI

Kontakt: 116 123

Provoz: nonstop, zdarma

MODRÁ LINKA

Kontakt: 608 902 410 nebo 731 197 477

Provoz: každý den, 9-21 hod.

LINKA PRO RODINU A ŠKOLU

Kontakt: 116 000

Provoz: nonstop, zdarma

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY

Kontakt: 222 580 697

Provoz: nonstop, zdarma

CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE PN BOHNICE

Kontakt: 284 016 666

Provoz: nonstop, zdarma

NENÍ HANBA POŽÁDAT

O POMOC.